Smlouva: SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14623
Evidenční číslo: 1095-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 841 520,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 228 239,20
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou

Název (předmět)

SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Týn nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy