Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14620
Evidenční číslo: č. 1105-2021-520205
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 699 792,82
Cena v Kč vč. DPH: 16 576 749,31
Zadávací řízení: Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající polní cesty, která začíná napojením na komunikaci jdoucí obcí Lavičky. Polní cesta byla rozdělena na úseky A a B, přičemž úsek A je již zrealizován a předmětem zakázky je realizace úseku B. Polní cesta bude provedena především v rozsahu parcely č. 2577, dále č. 2582. v k.ú. Lavičky.
Kategorie P 5,5/30; Jednopruhová šířky 4,5 m; Zpevněné krajnice 2 x 0,5 m; Povrch asfaltobetonový; Jednostranný příkop: km 0,480 21 – 0,786 39; Jednostranný trativod: km 0,000 00 (ZÚ) – 0,480 21; 0,786 39 – 2,016 17 (KÚ); Celková délka: 2,01617 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy