Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá, k.ú. Dolní Rokytá, k.ú. Horní Rokytá a k.ú. Chudíř, část 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1462
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 789 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 955 658,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá, k.ú. Dolní Rokytá, k.ú. Horní Rokytá a k.ú. Chudíř, část 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

Stručný popis

Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, včetně nezbytných zeměměřických prací určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu kvality 3 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy