Smlouva: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14615
Evidenční číslo: 1075-2021-525201
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 410 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 496 584,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic"

Název (předmět)

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při stavbě "Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic"

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Výkon a zřízení technického dozoru stavebníka - příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě a současně výkon a zařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Jedná se o výstavbu polních cest a rozsáhlých protierozních opatření, které jsou částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy