Smlouva: TDS stavby "Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14599
Evidenční číslo: 1074-2021-525201
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 155 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 187 550,00

Název (předmět)

TDS stavby "Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína"

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě při stavbě Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokálního biokoridoru LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína. Jedná se realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malenovice u Zlína a to stavbou dvou polních cest a výsadby lokálního biokoridoru a doprovodné zeleně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy