Smlouva: Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14589
Evidenční číslo: SPU 262531/2021
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 320 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 227 200,00
Zadávací řízení: Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina

Název (předmět)

Rámcová dohoda na zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služby:
1. Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla / stavby hráze
2. Zpracování dokumentace vodního díla (pasportu)
2.1 zpracování výškopisného a polohopisného zaměření vodního díla
2.2 stanovení rozlivu vodního díla při maximálním nadržení
2.3 posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni
2.4 Zpracování pasportu včetně zajištění ověření pasportu
3. Podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci
4. Zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou rámcových dohod, vždy pro každý kraj samostatně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy