Smlouva: SoD - Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14561
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 126 978,20
Cena v Kč vč. DPH: 9 833 643,62
Zadávací řízení: Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty

Název (předmět)

SoD - Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Jedná se stavbu polní cesty, která slouží pro obsluhu území v okolí obce Suchdol v k.ú. Suchdol u Prosenické Lhoty a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Jedná se především pozemky orné půdy. Cesta RCH1 je významově zatříděna jako hlavní polní cesta, účel hlavní polní cesty je soustředění dopravy z polních cest vedlejších účel. Cesta se nachází mezi obcemi Suchdol a Sedlečko, vede nezastavěným územím jihovýchodním směrem. U Suchdola se napojuje na silnici III. třídy a u Sedlečka na polní cestu. Celková délka cesty je 1263 m. V celém úseku vede přibližně ve stopě náletem zarostlé polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy