Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesta C9, C11 v k.ú. Jiratice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14546
Evidenční číslo: č. 828-2021-520204
Datum uzavření smlouvy: 04.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 943 674,49
Cena v Kč vč. DPH: 13 241 846,13
Zadávací řízení: Polní cesta C9, C11 v k.ú. Jiratice

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesta C9, C11 v k.ú. Jiratice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Jedná se o stavbu veřejně přístupných účelových komunikací – polních cest. Polní cesty budou jednopruhové obousměrné s výhybnami, kategorie P 5,0/30.
Hlavní polní cesta C9 je dlouhá 660 m, šířka vozovky je 4,0 m, krajnice nezpevněné 2x 0,5 m; povrch asfaltový beton. Výsadba doprovodné zeleně – třešeň, jabloň, slivoň.
Vedlejší polní cesty C11 je dlouhá 360 m, šířka vozovky je 4,0 m, krajnice nezpevněné 2x 0,5 m; povrch asfaltový beton.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy