Smlouva: Smlouva o dílo - Část 2: PD – PSZ Bláhov, Homole u Panny, Lochočice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14541
Evidenční číslo: SPU 269857/2021
Datum uzavření smlouvy: 03.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 497 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 811 370,00
Zadávací řízení: Část 2: PD a AD – PSZ Bláhov, Homole u Panny, Lochočice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 2: PD – PSZ Bláhov, Homole u Panny, Lochočice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

V rámci této části veřejné zakázky budou vypracovány následující projektové dokumentace, a to pro každou stavbu zvlášť: cesty HC1 a VC4 v k.ú Bláhov; VC15 a VC18 v k.ú. Homole u Panny; tůně VHO1 v k.ú. Homole u Panny; VHO1, VHO2 a VHO3 v k.ú. Lochočice. Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy – smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy