Smlouva: Smlouva o dílo č. 892-2021-529101 Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14515
Evidenční číslo: 892-2021-529101
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 387 714,08
Cena v Kč vč. DPH: 16 199 134,04
Zadávací řízení: Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 892-2021-529101 Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace polní cesty C5 a liniové zeleně KZ 2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní, včetně nového mostu a napojení na stávající polní cestu CH1 v k.ú. Sítiny.

Polní cesta C5 propojuje obec Mnichov s postavenou cestou CH1 v k.ú. Sítiny. Rekonstrukce polní cesty C5 je navržena v návrhové kategorii P 4,0/30, se třemi výhybnami, dvěma propustky a podélným rigoly. Délka úpravy polní cesty činí 990 m. V celé trase jsou navrženy dva typy konstrukce vozovky, s asfaltobetonovým krytem a s krytem z penetračního makadamu.
Starý most bude v rámci stavby odstraněn a bude vystavěn nový.
Šířka mostního otvoru bude 7,5 m, délka nosné konstrukce v ose mostu bude 9,68 m, šířka mostu 5,8 m, volná šířka mostu 5,0 m. Most bude proveden přes Stebnický potok.
Součástí stavby jsou ochrany kabelů Cetin a.s. a vedení vodovodu Mattoni včetně kabelů.
Součástí stavby je kácení dřevin rostoucích mimo les a zároveň výsadba nové doprovodné zeleně.

Veřejná zakázka není dělena na části.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy