Smlouva: Dohled a správa počítačové sítě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1451
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 980 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 395 800,00

Název (předmět)

Dohled a správa počítačové sítě

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí profesionálních konzultačních a servisních činností na bezpečnostním perimetru a aktivních prvcích počítačové sítě Státního pozemkového úřadu.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení předpokládaného rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí výzvy jako příloha č. 4.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy