Smlouva: SMLOUVA O DÍLO na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) – Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14499
Evidenční číslo: SPU 269087/2021
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 399 226,70
Cena v Kč vč. DPH: 483 064,30
Zadávací řízení: Část 1 – Zpracování LHP – Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj

Název (předmět)

SMLOUVA O DÍLO na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) – Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro období let 2022 – 2031 pro lesní pozemky v příslušnosti hospodaření SPÚ nacházející se na listu vlastnictví 10002 – vlastník Česká republika v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a to dle jejich znění platných k 1. 1. 2022.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy