Smlouva: Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14495
Datum uzavření smlouvy: 29.07.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 400 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 904 000,00
Zadávací řízení: Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj

Název (předmět)

Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody.
Zakázka na základě rámcové dohody bude uzavřená s více dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (tzv. „kaskáda“)
Specifikace a rozsah požadovaného plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služby:
1. Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla / stavby hráze
2. Zpracování dokumentace vodního díla (pasportu)
2.1 zpracování výškopisného a polohopisného zaměření vodního díla
2.2 stanovení rozlivu vodního díla při maximálním nadržení
2.3 posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni
2.4 Zpracování pasportu včetně zajištění ověření pasportu
3. Podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci
4. Zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v zadávací dokumentaci a v návrhu rámcové dohody.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy