Smlouva: Smlouva o dodání licencí k užití softwarového produktu k VZ: Nákup software Bentley OpenCities Map PowerView

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14494
Datum uzavření smlouvy: 28.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 433 088,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 734 036,48
Zadávací řízení: Nákup software Bentley OpenCities Map PowerView

Název (předmět)

Smlouva o dodání licencí k užití softwarového produktu k VZ: Nákup software Bentley OpenCities Map PowerView

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Dodávka 24 trvalých licencí OpenCities Map PowerView a zajištění, že zadavateli bude ze strany Společnosti Bentley řádně poskytnuta licence k užití Software, jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 (Specifikace Software a výše licenčních poplatků) návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 této výzvy.
Užívání Software zadavatelem podléhá licenčním podmínkám obsaženým v Licenční smlouvě. Zadavatel se zavazuje při užití Software řídit obsahem a podmínkami Licenční smlouvy uzavřené se Společností Bentley stažením, instalací, kopírováním nebo jiným přístupem nebo použitím Software.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy