Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14469
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 330 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 399 300,00
Zadávací řízení: Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka v k.ú. Horní Libchava, včetně zajištění stavebního povolení a zajištění služeb autorského dozoru při jeho opravě. Součástí zakázky bude také provedení podrobného geotechnického průzkumu.
Vodní dílo ,,Horní cihelenský rybník" se nachází ve zvláště chráněném území přírodní památky Cihelenské rybníky, ev. č. 5727 a je evropsky významnou lokalitou CZ0513238 EVL Cihelenské rybníky

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy