Smlouva: Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14447
Evidenční číslo: 953-2021-508100
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 469 824,08
Cena v Kč vč. DPH: 2 988 487,14
Zadávací řízení: Část 2 - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova (včetně 5-leté následné pěstební péče)

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace ÚSES (výsadba stromů a keřů a realizace biotechnických objektů včetně 5-leté následné pěstební péče) v k.ú. Vysočany u Chomutova.

Založením biocentra, biokoridorů, interakčních prvků a krajinné zeleně se rozšíří funkční síť ÚSES území, čímž bude posílena ekologická stabilita území/krajiny v k.ú. Vysočany u Chomutova.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy