Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Petrovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14446
Evidenční číslo: 0043-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 480,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 740,80
Zadávací řízení: Údržba HOZ Petrovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Petrovice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Petrovice u Lanškrouna, Verměřovice, obec Petrovice, Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí, ORP Lanškroun, Žamberk, povodí Labe – likvidace a úklid vyvrácených stromů s odstraněním pařezů a polámaných větví. Stromy budou odvětveny. Dále dojde k odstranění pařezů a vzniklé jámy po pařezech budou zasypány. Nevyužitelná dřevní hmota bude ekologickým způsobem zlikvidována dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Využitelná dřevní hmota bude ponechána vlastníkům pozemků. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,203 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy