Smlouva: Smlouva o dílo č. 984-2021-504201 - Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14437
Evidenční číslo: 984-2021-504201 Šm
Datum uzavření smlouvy: 22.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 13 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 730 000,00
Zadávací řízení: Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 984-2021-504201 - Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby vedlejší polní cesty VPC 2 v katastrálních územích Zhůř a k. ú. Chocenice, v okresu Plzeň – jih, v Plzeňském kraji. U objektu SO 101 v k. ú. Zhůř se jedná o realizaci prvku z plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zhůř.
Polní cesta VPC 2 v k. ú. Zhůř leží západním směrem od obce Chocenice a vede částečně v trase nezpevněné cesty. Začátek úprav je na východním okraji osady Cihelna, v místě hranice k. ú. Jarov u Blovic, kde je cesta napojena na místní komunikaci. Konec úprav je v místě hranice s k. ú. Chocenice, kde bude cesta navázána trubním propustkem DN 400 přes stávající příkop na místní komunikaci vedoucí z Chocenic směrem k silnici II/117 Kotousov.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy