Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14429
Evidenční číslo: 988-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 184 515,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 643 263,15
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunratice u České Kamenice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v k.ú. Kunratice u České Kamenice - 556 ha; včetně zpracování PSZ a nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy