Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14425
Evidenční číslo: 1009-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 091 350,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 530 533,50
Zadávací řízení: KoPÚ Velké Chvojno, KoPÚ Malé Chvojno

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velké Chvojno a v části katastrálního území Luční Chvojno a v části katastrálního území Arnultovice u Lučního Chvojna a dále je předmětem plnění této veřejné zakázky zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malé Chvojno a v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. Návrhy komplexních pozemkových úprav budou zpracovány včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy Velké Chvojno bude zahrnuto celé katastrální území obce Velké Chvojno, mimo zastavěné území obce, a dále části katastrálního území Luční Chvojno a části katastrálního území Arnultovice u Lučního Chvojna. Předpokládaná výměra řešeného území je ve výše uvedených katastrálních územích 460 ha.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy Malé Chvojno bude zahrnuto celé katastrální území obce Malé Chvojno, mimo zastavěné území obce, a dále část katastrálního území Žďár u Velkého Chvojna. Předpokládaná výměra řešeného území je ve výše uvedených katastrálních územích 375 ha.

Obě komplexní pozemkové úpravy mají stejné zadání a s ohledem na charakter zakázky je bude provádět jeden dodavatel. Na každou komplexní pozemkovou úpravu bude samostatná smlouva.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy