Smlouva: Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14345
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 979 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 395 558,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů - určení hranic pozemků v katastrálním území Květnov, včetně vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků jednoduchých pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
Do obvodu jednoduché pozemkové úpravy bude zahrnuto téměř celé katastrální území Květnov, mimo území šetřené katastrálním úřadem pro účely obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Předpokládaná výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav činí celkem 387 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy