Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14341
Evidenční číslo: SP3754/2021-505101
Datum uzavření smlouvy: 12.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 748 570,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 115 769,70
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Němčice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Dolní Němčice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, lesní komplex a pozemky, které se nachází za Volfířovským potokem. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 437 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy