Smlouva: Smlouva o dílo o provedení opravy příjezdové cesty ke stavbě HZZ "Oprava cesty, k.ú. Přítluky"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14335
Evidenční číslo: 0037-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 322 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 390 164,50
Zadávací řízení: Oprava cesty, k.ú. Přítluky

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení opravy příjezdové cesty ke stavbě HZZ "Oprava cesty, k.ú. Přítluky"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení stavebních prací v k.ú. Přítluky, obec Přítluky, okres Břeclav, ORP Břeclav, povodí Moravy – sanace příjezdové cesty na p.č. 2653 v k.ú. Přítluky, která byla poškozena. Vlivem nepříznivého počasí v období provádění údržbových prací v rámci akce „Údržba HZZ K7 Trníček“ došlo k deformaci příjezdové cesty k místu plnění údržby v k.ú Přítluky. Cesta byla rozježděna od nákladních automobilů odvážejících sediment odstraňovaný z kanálu K7. Cesta v délce 1000 m bude nejprve zbavena ve vyježděných kolejích š. 2x1 m vytlačené zeminy o mocnosti cca 10 cm. Stržený zemní materiál bude odvezen na pozemek p.č. 2756 v k.ú. Přítluky, který je ve vlastnictví obce Přítluky a je vzdálen cca 3600 m od místa stavby. Následně bude provedeno stržení středního nepojížděného pásu a terénní urovnání cesty v celé šíři cesty do roviny, včetně jejího zhutnění. Na takto urovnanou pláň bude navezen cihelný recyklát frakce 32/63 mm v tl. 15 cm a následně bude povrch cesty pečlivě zhutněn pojezdy vibračního válce. Práce budou provedeny na příjezdové cestě ke stavbě vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), cesta je v majetku obce Přítluky.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy