Smlouva: Smlouva o dílo - Část 1: PD s GTP – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14288
Evidenční číslo: SPU 232339/2021
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 370 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 657 700,00
Zadávací řízení: Část 1: PD a AD – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 1: PD s GTP – PSZ Radejčín, Habrovany, Řehlovice, Stadice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

V rámci této části veřejné zakázky budou vypracovány následující projektové dokumentace, a to pro každou stavbu zvlášť: cesty C3, C5 a C13 v k.ú Radejčín; HPC1, VPC1, VPC3 a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic; C12 v k.ú. Řehlovice; HC16 v k.ú. Stadice. Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy – smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy