Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14279
Evidenční číslo: 878-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 256 350,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 520 184,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vlčkovice (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy