Smlouva: Smlouva o dílo Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14277
Evidenční číslo: 846-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 784 861,34
Cena v Kč vč. DPH: 6 999 682,22
Zadávací řízení: Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Polní cesta C1 se navrhuje jako hlavní P 4,0/20 v délce 908 m s povrchem povrchu z asfaltobetonu střednězrnného. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, krajnice oboustranné 2x0,25 m. Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky. Jsou používány pro zajetí nenaloženého vozidla při vyhýbání vozidlu naloženému, nebo pro zastavení vozidla. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 20 km/h.
Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného byla odvozena na základě katalogu polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2. Třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy