Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace Budišovsko I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14275
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 36 508 638,08
Cena v Kč vč. DPH: 44 175 452,08
Zadávací řízení: Realizace Budišovsko I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace Budišovsko I. etapa

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) společných zařízení navržených v KoPÚ Budišov nad Budišovkou, KoPÚ Podlesí nad Odrou, KoPÚ Staré Oldřůvky. Jedná se o realizaci celkem 10 stavebních objektů vodohospodářských a protierozních opatření a polních komunikací zařazených do 2 staveb dle samostatných stavebních povolení v:
1) k.ú. Budišov nad Budišovkou (4 navazující stav. objekty): SO 107 hl. polní cesta HPC2, SO 802 Doprovodná zeleň HPC2 ( vč. 3 leté následné péče), protierozní opatření SO 12 Záchytný průleh ZPRU1, SO 13 Svodný průleh SPRU1,
2) k.ú. St. Oldřůvky (2 stav. objekty): SO 102- HC2, SO 06 - Protierozní mez PEO 2,
3) k.ú. Podlesí nad Odrou (4 stav. objekty): vodohospodářské stavby s ekologickou funkcí SO 01- Tůň T1, SO 02- Tůň T2, SO 03- Tůň T3, polní cesta SO 101 - CV11, která plynule navazuje/přechází na hranici katastru do SO 102 -HC2 v k.ú St. Oldřůvky. napojeným na silniční příkop.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy