Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Sady

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14251
Evidenční číslo: 0036-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 88 282,80
Cena v Kč vč. DPH: 106 822,19
Zadávací řízení: Údržba HOZ Sady

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Sady

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Sady, k.ú. Vésky, obec Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště, ORP Uherské Hradiště, povodí Moravy – vysečení velmi hustého, divokého a travního porostu, který bude následně vyhrabán, naložen, odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. V úseku km 0,460 – 0,600 km bude prováděno sečení přímo v korytě HOZ na ploše cca 920 m2, s následným shrabáním, nakládkou a přemístěním vysečeného materiálu na předem určené místo (mezideponie), odkud bude shrabaný materiál odvezen a ekologicky zlikvidován. Udržovací práce budou provedeny ve dvou etapách, a to první seč červen-červenec 2021 a druhá seč září-říjen 2021. Práce budou provedeny na 2 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 1,114 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy