Smlouva: Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14246
Evidenční číslo: 883-2021-541101 / SPU 228203/2021
Datum uzavření smlouvy: 25.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 233 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 702 837,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Chrastava a navazujících částech k.ú. Chrastava I a Nová Ves u Chrastavy (dále jen "KoPÚ"), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu v souladu s katastrální vyhláškou.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ musí být řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů. Ze studie odtokových poměrů se předpokládá využití návrhu 3 retenčních nádrží.
Předpokládaný obvod pozemkových úprav je 446 ha, počet řešených parcel před zahájením KoPÚ je 605 a počet vlastníků parcel je 97. Délka šetřených hranic obvodu pozemkových úprav je cca 23 283 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy