Smlouva: Objednávka - Odstranění nepovolené skládky směsného odpadu vč. odstranění chatky z pozemku p.č. 6517/1 v k.ú. Přerov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14214
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 70 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 84 700,00

Název (předmět)

Objednávka - Odstranění nepovolené skládky směsného odpadu vč. odstranění chatky z pozemku p.č. 6517/1 v k.ú. Přerov

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Odstranění nepovolené skládky směsného odpadu vč. odstranění chatky a odvozu veškerého odpadu z pozemku p.č. 6517/1 v k.ú. Přerov.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy