Smlouva: Příkazní smlouva: TDS – „Realizace Budišovsko I. etapa“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14199
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 416 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 503 360,00
Zadávací řízení: TDS a koordinátor BOZP – „Realizace Budišovsko I. etapa“

Název (předmět)

Příkazní smlouva: TDS – „Realizace Budišovsko I. etapa“

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka pro soubor staveb (stavebních objektů) vybraných pro 1. etapu realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Budišov nad Budišovkou, KoPÚ Podlesí nad Odrou, KoPÚ Staré Oldřůvky. Jedná se o realizaci celkem 10 stavebních objektů vodohospodářských a protierozních opatření a polních komunikací zařazených do 2 staveb dle samostatných stavebních povolení.

1. K. ú. Budišov nad Budišovkou (4 navazující stav. objekty): SO 107 hl. polní cesta HPC2, SO 802 Doprovodná zeleň HPC2 (vč. 3 leté následné péče), protierozní opatření SO 12 Záchytný průleh ZPRU1, SO 13 Svodný průleh SPRU1.
2. K.ú. St. Oldřůvky (2 stav. objekty): SO 102- HC2, SO 06 - Protierozní mez PEO 2.
3. K.ú. Podlesí nad Odrou (4 stav. objekty): vodohospodářské stavby s ekologickou funkcí SO 01- Tůň T1, SO 02- Tůň T2, SO 03- Tůň T3, polní cesta SO 101 - CV11, která plynule navazuje/přechází na hranici katastru do SO 102 -HC2 v k.ú St. Oldřůvky. Tříletá následná péče o vysázené dřeviny není předmětem výkonu technického dozoru.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy