Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Cipín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14181
Evidenční číslo: 848-2021-505202
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 869 705,47
Cena v Kč vč. DPH: 15 572 343,62
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k. ú. Cipín

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Cipín

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce polních cest HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Cipín včetně kácení dřevin a nové výsadby. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Cipín. Celkové délka cest je 3 622 m (HPC 1 - 2 157 m, HPC 2 - 1 465 m). Návrhová kategorie u HPC je P 4,5/30 (4,0 m jízdní pruh s oboustrannou nezpevněnou krajnicí o šířce 0,25 m). Vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem a následně bude položena vrstva ACO 16. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří Gefos inženýring s r.o., Plánská 1864/6, České Budějovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy