Smlouva: MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1418
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 793 014,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 849 547,00

Název (předmět)

MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4“. Jedná se o:
- rekonstrukci stávající jednopruhové polní cesty označené v plánu společných zařízení jako P4 ve stavebním objektu SO 01, která tvoří páteřní komunikaci z jihovýchodní části zájmového území, začátek cesty je hospodářský sjezd HS 13 na silnici III/46421, konec na hranici k.ú. Velké Albrechtice u dálnice D47.
- novou navrženou vodní nádrž N4 v údolnici Butovického potoka za účelem akumulace, retence, retardace a infiltrace povrchového odtoku a k usazování splavenin. Nádrž je navržena ve formě závěrečných prvků protierozní a protipovodňové ochrany v systému společných zařízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy