Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14172
Evidenční číslo: 0027-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 17.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 235 164,00
Cena v Kč vč. DPH: 284 548,44
Zadávací řízení: Údržba HOZ Mladoboleslavsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Mladoboleslavsko"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Židněves, Plazy, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Svijany, obec Židněves, Plazy, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Svijany, okres Mladá Boleslav, Liberec, ORP Mladá Boleslav, Turnov, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Posečená a vyhrabaná hmota bude uložena podél vrchní hrany a následně zlikvidována vhodným ekologickým způsobem dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Na všech objektech bude provedena pouze jedna seč, mimo objektu SO 1, kde budou seče dvě. Práce budou provedeny na čtyřech objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 3,715 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy