Smlouva: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14171
Evidenční číslo: 26-2021-520201
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 207 905,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 461 565,05
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov

Název (předmět)

Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Zpracování jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů bez výměny vlastnictví v katastrálním území Rančířov. Jednoduché pozemkové úpravy budou zpracovány dle §13 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy