Smlouva: Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1417
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 384 789,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 095 594,00

Název (předmět)

Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec

Stručný popis

Předmětem plnění VZMR na stavební práce s názvem Realizace opravy mostu v k.ú. Přívozec je oprava poškozeného mostu (objekt most ev. ÚK-M-01) mezi pozemky KN p.č. 984 a 985/3. Jedná se o most na účelové komunikaci přes potok Zubřina u Obce Přívozec. Šířka stávající komunikace je v místě opravy proměnná cca 3,5 m. Plní v obci funkci obslužné cesty. Mostní objekt je pravidelně používán jako přístup na stanici ČD v dané lokalitě. Oprava mostu je prováděna v souladu se zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Hlavním důvodem opravy je stavebně technický stav stávajícího mostu, který je naprosto nevyhovující, spodní stavba je zcela zdevastovaná působením vody a času. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že se stávající most nahradí novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Stávající konstrukce mostu bude kompletně snesena a nahrazena zcela novou monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci o jednom poli. Na výstavbu budou použity běžné stavební postupy. Stavba obsahuje výhradně opravu – přestavbu mostu a úpravy v bezprostředním okolí dotčeném stavbou, navazující polní cesta bude zachována bez úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy