Smlouva: R 175 - Cesta Polánecká v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1416
Datum uzavření smlouvy: 08.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 245 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 716 450,00

Název (předmět)

R 175 - Cesta Polánecká v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby polní cesty s názvem R 175 - Cesta Polánecká v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové, která je navržena dle plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty pro zpřístupnění zemědělských pozemků v délce 670,96 m s povrchem z asfaltobetonu, kategorie P 4,0/30. Stavba je členěna na dva stavební objekty SO-101 Cesta Polánecká, SO-101-01 Interakční prvek (35 ks stromů, 56 ks keřů).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy