Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chabičovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14156
Evidenční číslo: 806-2021-505202
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 664 298,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 273 801,00
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k. ú. Chabičovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chabičovice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba polních cest v k. ú. Chabičovice včetně kácení dřevin a nové výsadby. Cesta HPC 1 začíná napojením na silnici II/157, vede směrem jižním a je ukončena na rozhraní k. ú. Mirkovice, délka je 873,70 m, kategorie P 4,5/30 s jízdním pruhem šířky 4,0 m a oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m. Cesta VPC 1 se napojuje na HPC 1 (v jejím 0,54565 km) a vede směrem západním, kde vyúsťuje na silnici III/1578, délka je 422,13 m, kategorie P 4,0/30 s jízdním pruhem šířky 3,5 m a oboustranně nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chabičovice. Vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem a následně bude položena vrstva ACO 11. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří ME atelier, Matice Školské 249/2, České Budějovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy