Smlouva: Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov -Část 1

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14142
Evidenční číslo: 557-2021-514205
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 311 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 376 310,00
Zadávací řízení: Část 1

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov -Část 1

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Protierozní prvky v k.ú. Dubenec- II .etapa: soustava protierozních mezí a příkopů doplněných výsadbou, část lokálního biokoridoru a zatravnění, celkem 8 prvků PSZ. Zajištění inženýrskogeologického průzkumu
Lokální biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov: délka 750 m, šířka 15 m, návrh výsadeb a následné péče
Provedení autorského dozoru staveb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy