Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hlinka II“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14141
Evidenční číslo: 0031-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 115 114,80
Cena v Kč vč. DPH: 139 288,91
Zadávací řízení: Údržba HOZ „HMZ Hlinka II“

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hlinka II“

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Hlinka, k.ú. Sádek u Dívčího Hradu, obec Hlinka, okres Bruntál, ORP Krnov, povodí Odry – odstranění divokého porostu, roztroušených zaschlých náletových křovin a splavené ornice z otevřeného kanálu HOZ. Vytěžená splavená ornice bude využita v místě stavby HOZ na opravu břehových hran HOZ s následným vysvahováním do požadovaného profilu, včetně zarovnání terénních prohlubní po obou stranách HOZ. Pro přístup mechanizace je nutné v rámci údržby odstranit roztroušené zaschlé náletové křoviny o celkové výměře 160,0 m2. Náletové dřeviny rostou na březích a břehových hranách pomístně, netvoří souvislou plochu větší než 40 m2, nebylo tedy nutné žádat orgán ochrany přírody o povolení kácení. Tyto dřeviny budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., platném znění. Veškeré stromy rostoucí na břehových hranách HOZ průměru nad 10,0 cm budou ponechány. Odstraněný divoký porost bude vyhrabán a uložen po obou břehových hranách HOZ. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy