Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1414
Datum uzavření smlouvy: 09.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 544 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 869 269,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk

Stručný popis

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Buk včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro tento způsob obnovy katastrálního operátu, včetně veškeré potřebné dokumentace nutné pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy