Smlouva: Technický dozor stavebníka na stavbě polních cest a průlehů v k. ú. Hřiště - příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14121
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 102 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 123 420,00

Název (předmět)

Technický dozor stavebníka na stavbě polních cest a průlehů v k. ú. Hřiště - příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Výkon technického dozoru stavebníka na stavbě "Polní cesty C1 (vč. IP2), C3, C7 a C21 (vč. IP6) a průlehy PR1 a PR2, vč. ochranného zatravnění a IP3 v k. ú. Hřiště".

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy