Smlouva: Smlouva o dílo: Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14103
Evidenční číslo: 780-2021-541101 / SPU 202141/2021
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 633 569,43
Cena v Kč vč. DPH: 6 816 619,01
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Výstavba polní cesty VPC C1 v k.ú. Pulečný, která je navržena v kategorii P 4,0/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2 x 0,25 m zhutněná krajnice). Komunikace je navržena jednopruhová, obousměrná, doplněná 2x výhybnou a 2x propustkem DN 600. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11. Dle výsledku hutnících zkoušek bude na části trasy provedena výměna podkladu za ŠD 0-125. Komunikace bude odvodněna gravitačně do otevřených příkopů nebo vsakem do přilehlých nezpevněných ploch a podélnou drenáží DN 150 se zaústěním do vsakovacích jímek. Navrženo je ozelenění ovocnými stromy se středně velkou korunou v počtu 42 kusů. Celková délka cesty bude 998 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy