Smlouva: Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14100
Evidenční číslo: 703-2021-525203
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 18 665 663,55
Cena v Kč vč. DPH: 22 585 452,90
Zadávací řízení: Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí

Název (předmět)

Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je stavba „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Němčí. Jedná se o rekonstrukci čtyř hlavních polních cest a zatravněnou údolnici. Účelem realizace je především zpřístupnění zemědělských pozemků pro jejich vlastníky, realizací zatravněné údolnice dojde ke zvýšení ochrany ZPF před vodní erozí. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO-01 Hlavní polní cesta HC1e, SO-02 Hlavní polní cesta HC3a, SO-03 Hlavní polní cesta HC3b, SO-04 Hlavní polní cesta HC4, SO-05 Zatravněná údolnice ZÚ1.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy