Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13997
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 858 737,86
Cena v Kč vč. DPH: 28 869 072,81
Zadávací řízení: Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest C1, C6 a realizace lokálního biokoridoru LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou.
Cesta C1 - jedná se o jednopruhovou polní cestu na p.p.č.5175 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, navrženou v kategorii P4,5/30 o celkové délce 2,445 km. Součástí jsou výhybny a sjezdy dle projektové dokumentace. Podél cesty je navržena střídavá výsadba doprovodné zeleně v počtu 98 ks.
Cesta C6 - jedná se o jednopruhovou polní cestu na p.p.č. 5170 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, navrženou v kategorii P4,5/30 o celkové délce 1,587 km. Součástí jsou výhybny a sjezdy dle projektové dokumentace.
Lokální biokoridor LBK11 - realizace spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsevu travní směsi na p.p.č. 4186 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Podél pozemku určeného pro realizaci lokálního biokoridoru vede polní cesta C6. Na realizaci následně navazuje tříletá následná péče o porost.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy