Smlouva: Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13981
Evidenční číslo: 674-2021-525202
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 685 191,98
Cena v Kč vč. DPH: 14 139 082,30
Zadávací řízení: Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž

Název (předmět)

Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Hlavní polní cesty C8, C9, C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Navržené cesty budou tvořit páteřní síť polních cest, které výrazným způsobem usnadňují přístup k jednotlivým pozemkům. Konstrukce vozovek všech polních cest jsou navrženy z asfaltového betonu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy