Smlouva: Smlouva o dílo číslo 676-2021-505205 - Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13947
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 868 699,58
Cena v Kč vč. DPH: 9 521 126,49
Zadávací řízení: Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 676-2021-505205 - Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta C 1, stavební objekt SO 103 polní cesta C 3, stavební objekt SO 303 propustek pod cestou C 3, stavební objekt SO 801 výsadba zeleně u cesty C 1 a stavební objekt SO 803 výsadba zeleně u cesty C 3, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sedlovice. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-04-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/02314//2021/03/KSD/Ryb ze dne 10. 03. 2021. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 4. 2021.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy