Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13892
Evidenční číslo: 515-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 183 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 221 430,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 stavebního zákona a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě “ Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka“ tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce uvedenými v návrhu Příkazní smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy