Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Veselá u Častrova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13890
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 299 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 362 032,00
Zadávací řízení: Část 1 - Projektová dokumentace a autorský dozor na polní cesty v k.ú. Veselá u Častrova

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Veselá u Častrova

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu dle smluv o dílo pro stavbu polních cest VC14, VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy