Smlouva: Technický dozor investora při akci Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1380
Datum uzavření smlouvy: 09.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 56 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 68 789,00

Název (předmět)

Technický dozor investora při akci Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák

Stručný popis

Záměrem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora při rekonstrukci stávající polní cesty C3A v délce cca 1161.10m, která se nachází v okrese Beroun, katastrální území Žebrák. Stávající cesta začíná v místě napojení na účelovou živičnou komunikaci , pokračuje severním směrem podél Stroupínského potoka k místu , kde odbočuje cesta vedoucí k parkovišti u hradu Točník ( modrá turistická značka ) . Odtud cesta dále stoupá východním směrem okolo vodáren až ke třem rybníkům, kde je trasa ukončena a napojena na polní cestu C3B (probíhá již výstavba).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy